Τα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας

Οι Ηπειρώτες μαστόροι άφηναν τα χωριά και τις οικογένειές τους, έφευγαν σε «μπουλούκια» κι έλειπαν μήνες στο εξωτερικό όπου έχτιζαν τον κόσμο, όπως λένε σήμερα οι απόγονοί τους, αλλά πάντα επέστρεφαν εδώ. Μιλούσαν μια δική τους διάλεκτο…

 

Περισσότερα εδώ http://www.artinews.gr