Το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016, το βραδάκι, παραγματοποιηθηκε η κοπή της πίτας του Συλλόγου του χωριού μας