Ο Προοδευτικός Πολιτιστικός σύλλογος “Αγιος Νικόλαος ” Καστάνιανης δημοπρατεί το καφενείο στην είσοδο του χωριού μας την 30η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Συλλόγου.
Συνημμένα για την ενημέρωσή σας επισυνάπτονται η περίληψη, η διακήρυξη και τα παραρτήματα της δημοπρασίας.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ