Στην προσπάθεια ανεύρεσης πόρων για την βελτίωση της ζωής μας στο χωριό (Έργα Υποδομών, εκδηλώσεις κτλ) εισάγουμε ένα νεό ψηφιακό εργαλείο για την συγκέντρωση συνδρομών και δωρεών. Η διαχείριση του όλου εγχειρήματος θα γίνεται μέσω του Πολιτιστικού μας Συλλόγου. Η συμμετοχή σας στην οικονομικη ενίσχυση είναι απαραίτητη, διότι οτι έχει γίνει μέχρι σήμερα, έχει γίνει με τη συμβολή των Καστανιανιτών και των φίλων της Καστάνιανης.

3.00€ donated
2 Donors

fsdfs